Verse Eieren van Mart 10 stuks
Omschrijving

Een leeg weiland. Allemaal ontzettend bedankt voor jullie betrokkenheid en medeleven de afgelopen dagen. Of het
een zwaan, gans of smient was? We zullen het nooit weten. Maar feit is dat afgelopen week
loodzwaar was. Ons bedrijf is, zoals dat dan heet, ‘geruimd’ vanwege vogelgriep.
Wat is er gebeurd?

Onze kippen zitten, net als alle kippen in Nederland, sinds 23 oktober opgehokt. Vorige week dinsdag vond ik een aantal zieke kippen in de stal. Na overleg met de dierenarts hebben we een aantal, inmiddels overleden, kippen laten onderzoeken. De levering van de eieren hebben we direct stopgezet. Op donderdag greep het virus snel om zich heen. Vrijdag zijn er monsters afgenomen en opnieuw dieren geïnspecteerd. Op zaterdag kregen we te horen dat alle testen positief waren bevonden op vogelgriep. Zowel de zieke als alle gezonde hennen zijn die middag geruimd.
Een harde klap voor ons nog jonge bedrijf. We houden ons altijd aan alle voorschriften, maar dit virus komt, bijna letterlijk, uit de lucht vallen.

We geloven heilig in onze manier van dieren houden. We zien er naar uit
om weer nieuwe leghennen op ons bedrijf te gaan houden, maar dit zal nog even duren, gezien de terecht strenge regels rond de ontsmetting van ons bedrijf.

We realiseren ons dat deze situatie helaas ook gevolgen kan hebben voor andere bedrijven in onze omgeving, aangezien er een vervoersverbod is ingesteld rond ons bedrijf. Dat vinden we heel vervelend. We blijven volop meewerken met de GD en de NVWA om de gevolgen zoveel mogelijk beperken.

We houden jullie op de hoogte!

Verse Eieren van Mart 10 stuks

VERDRIET VOERT DE BOVENTOON!

€ 3,29
10 stuks
Verse Eieren van Mart 10 stuks is momenteel niet beschikbaar in onze webshop.